درباره ما

آزادی یواشکی زنان در ایران یک جنبش آنلاین است که توسط مسیح علی نژاد روزنامه نگار مستقر در لندن در اردیبهشت 1393 آغاز شده است. این جنبش از یک صفحه فیس بوک شروع شد که در آن زنان از ایران عکس های خود را در مکان های عمومی بدون روسری،همراه با دست نوشته های خود برای صفحه می فرستند. در بین همراهان این صفحه فیس بوکی کسانی هستند که با اینکه به حجاب اعتقاد دارند ولی به "اجباری" بودن آن اعتراض دارند و همه با هم به دنبال داشتن حق انتخاب و اعتراض به اجبار قانون حجاب هستند. .قانون حجاب اجباری بعد از انقلاب سال 1357 در ایران به تصویب رسید

تماس با ما

This input should be empty